Ocena brak

UTWORZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

W Król. Pol. obowiązywała konstytucja nadana przez Alexandra I dn. 27.XI.1815r. Podstawą była Konstytucja 3 Maja, ale uwzględniała dawne tradycje polskie. Zapewniała dominujące stanowiska szlachcie, która była uprzywilejowana zarówno w sejmie, jak i przy osadzaniu wyższych stanowisk administracyjnych oraz sądowych. Król. Pl. miało być związane z Rosją unią personalną. Każdy car był królem polskim. Polska miała prowadzić wsppólną z rosją politykę zagraniczną, monarcha kierował władzą wykonawczą, sprawował naczelne dowództwo sił zbrojnych, miał inicjatywę prawodawczą i prawo weta wobec uchwał semju, który sam zwoływał, mianował wyższych urzędników, przysługiwało mu prawo zmiany konstytucji. W razie jego nieobecności zastępował go jego namiestnik. Przywrócono w Król. podział na wojew.: augustowskie, płockie, podlaskie, mazowieckie, kaliskie, sandomierskie, lubelskie i krakowskie.

Prawa obywatelskie obejmowały ogół ludzkości z wyłączeniem żydowskiej. Składały się na nie: wolność osobista co do przenoszenia się z miejsca na miejsce, nietykalność osoby i własności, wolność wyznania i druku. Językiem urzędowym miał być polski. Jedynie w korespondencji z królem dopuszczano francuski. Urzędy mielli obejmować tylko Polacy.

Podobne prace

Do góry