Ocena brak

Utrata czci obywatelskiej - pojęcie i skutki prawne

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Infamia powstawała na skutek popełnienia czynu hańbiącego (dezercji, bigamii, podwójnych zaręczyn) lub w wyniku skazania za niektóre czyny. Powództwa prowadzące do orzeczenia infamii nazywano actiones famosae (skargi infamujące). Były to delikty kradzieży, rabunku, zniewagi oraz skargi o szczególne nadużycie zaufania.

    Infamia powodowała społeczne napiętnowanie oraz zamykała możliwość powołania kognitora lub prokuratora we własnym procesie i występowania w cudzym imieniu w czyimś procesie. Uniemożliwiała także objęcie stanowiska opiekuna, małżeństwo z osobą stanu senatorskiego oraz możność uczestniczenia i głosowania w zgromadzeniach ludowych i prawo do sprawowania urzędów.

Podobne prace

Do góry