Ocena brak

Usytuowanie dogmatyki w kontekście innych nauk teologicznych

Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011

Ks. Napiórkowski. Teologia jest to oparta na Słowie Bożym nauka o misterium Boga i człowieka objawionym w szczególny sposób w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, Boga – Człowieka.

Teologia – słowo, mowa boga. Pogańskie pochodzenie. Piotr Abelard (+1142) wprowadził nazwę do tytułu swojego dzieła: Teologia Chrystiana.

KKK 236 Ojcowie Kościoła rozróżniają Teologię (Theologia) i Ekonomię (Oikonomia), określając pierwszym pojęciem tajemnicę wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego życia. Przez Ekonomię objawiła się nam Teologia; i na odwrót, Teologia wyjaśnia całą Ekonomię.

Ogólny podział Teologii (Ks. Napiórkowski)

  1. T. Naturalna – Teodyceafilozofia B.

  2. T. Fundamentalna – chce uzasadnić i uwiarygodnić Objawienie B.

  3. T. Właściwa:

  • T. Historyczna ( biblijna, patrystyczna...) pozytywna;

  • T. Systematyczna ( dogmatyczna, moralna, duchowości-ascetyczna);

  • T. Praktyczna ( homiletyka, pastoralna, katechetyczna, misjologia, prawo kanoniczne ...).

W XVI-XVII w. Wyodrębniono T. Moralną jako osobny dział naukowy i osobno T. Dogmatyczną ( Dionysius Petavius +1650: Dogmata Theologia ).

Ks. Granat. Dogmatyka, to nauka o zawartych w Objawieniu dogmatach (prawdach) wiary.

Ks. Szczurek. Dogmatyka katolicka, to mądrość zdobywana przez metodyczne zagłębianie się w treść wiary Boskiej i katolickiej, prowadzące do fascynacji tajemnicą Boga Trójosobowego.

Dogmatycy (KUL): Granat (historia), Ks. Prof. Cz. Bartnik, W. Hryniewicz, C. Napiórkowski, A. Nossol; J. Buxakowski.

Do góry