Ocena brak

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

Został nim Antoni Radziwiłł. Namiestnik posiadał jedynie uprawnienia o charakterze reprezentacyjnym, nie miał natomiast żadnych kompetencji w zakresie spraw administracyjno – politycznych, zastrzeżonych dla nadprezydenta prowincji i prezydentów rejencji. Oni w praktyce sprawowali pełnię władzy administracyjnej, tak jak w pozostałych prowincjach monarchii pruskiej.

Podobne prace

Do góry