Ocena brak

Ustrój państwa a model administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

W zależności od zmian ustroju państwa następują też zmiany jego administracji wykonującej funkcje publiczne.

Punktem wyjścia będzie przedstawienie modelu administracji państwa absolutnego, zwanego państwem policyjnym

Państwo to „wytworzyło się jako wynik wielu przyczyn, przemian gospodarczych, rozwoju przemysłu komunikacji i handlu, zmiany techniki prowadzenia wojen, a w ich konsekwencji rozpadu organizacji stanowych, recepcji prawa rzymskiego i renesansu idei państwa antycznego, reformacji oraz teorii podziału władz”.

Podobne prace

Do góry