Ocena brak

Ustrój NBP

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Organami NBP są:

  • Prezes NBP

  • Rada Polityki Pieniężnej

  • Zarząd NBP

NBP wykonuje zadania przez Centralę i inne jednostki organizacyjne.

Zarząd NBP powołuje, przekształca, likwiduje i określa zakres działania i wewnętrzną organizację komórek organizacyjnych centrali i innych jednostek organizacyjnych.

Działalność jednostek organizacyjnych NBP podlega rewizji wewnętrznej, którą wykonuje jednostka Centrali NBP podporządkowana Prezesowi NBP.

Podobne prace

Do góry