Ocena brak

Ustrój m. st. Warszawa

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Kwestie regulacji funkcjonowania gminy warszawskiej reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast kwestie dotyczące dzielnic są regulowane szczegółowo przez ustawę z 15.03.2002 ponieważ charakter tych dzielnic, ich statut, pozycja, zadania są odmienne niż w innych jednostkach pomocniczych jakimi są dzielnice w gminach miejskich.

Każda duża aglomeracja w państwach demokratycznych od dawna mają odmienny ustrój. Zgodnie z art.l tej ustawy Warszawa uzyskała status miasta gminy na prawach powiatu.

Podobne prace

Do góry