Ocena brak

Ustawowy podział ubezpieczeń

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Jest to podział dokonany przez załącznik do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia są tam podzielone na dwa działy.

Dział I to Ubezpieczenia na życie, do których zalicza się: Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym, Ubezpieczenia rentowe, Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

Dział II stanowią Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, a w tym:

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej;

Ubezpieczenie choroby;

Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych;

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych,

Ubezpieczenie casco statków powietrznych, obejmujące szkody w pojazdach powietrznych,

Ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków powietrznych;

Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu;

Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami;

Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych, wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież);

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju;

Ubezpieczenie kredytu;

Gwarancja ubezpieczeniowa;

Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych;

Ubezpieczenie ochrony prawnej oraz Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Podobne prace

Do góry