Ocena brak

Ustawowe zadania NBP

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, ale nie kosztem stabilizacji cen.

Zadania NBP:

  • organizowanie rozliczeń

  • prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

  • prowadzenie działalności w granicach określonych ustawami

  • prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa

  • regulowanie płynności finansowej banków i ich refinansowanie

  • kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego

  • opracowanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansu należności i zobowiązań zagranicznych państwa

  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami

NBP przysługuje wyłącznie prawo emisji znaków pieniężnych RP.

NBP opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej oraz dotyczących banków i mających znaczenie dla systemu bankowego , jednak nie ma inicjatywy ustawodawczej.

Podobne prace

Do góry