Ocena brak

USTAWOWA I DOKTRYNALA DEFINICJA PODATKU

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Zgodnie z art. 6 Ordynacji: podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Definicja doktrynalna podatku ma pełniejszy i ogólniejszy charakter. Uwzględnia ona bowiem dodatkową cechę jaką jest generalność oraz nie odwołuje się do konkretnych jednostek organizacyjnych jako beneficjentów podatku.

Wg. niej podatek to świadczenie pieniężne, na rzecz związku publicznoprawnego, obowiązkowe, przymusowe, ustalane jednostronnie przez państwo, nieodpłatne, bezzwrotne, generalne, (przewłaszczenie). Pogląd jednorodny.

Podobne prace

Do góry