Ocena brak

Ustawa jako źródło prawa

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Do wydania ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa tego nie może przekazać innemu organowi państwowemu.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają:

- posłowie;

- Senat;

- Prezydent;

- Rada Ministrów;

- grupa 100000 obywateli;

Tryb uchwalania ustawy:

- trzy czytania;

- przedstawienie wniosku o przyjęcie projektu;

- głosowanie ( quorum sejmowe, ustawy są uchwalane zwykłą większością głosów );

- rozpatrzenie projektu przez Senat ( na okres 1 miesiąca );

- projekt idzie do prezydenta ( 21 dni );

Gdy prezydent zgłasza veto, to Sejm by je odrzucić i uchwalić ustawę wymaga kwalifikowanej większości 3/5. Po podpisaniu ustawy prezydent zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw.

Podobne prace

Do góry