Ocena brak

Ustanowienie spadkobiercy. Cautio Muciana

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Ustanowienie spadkobiercy – niezbędna dla ważności testamentu, wymagało przepisanych formalnie słów łacińskich w trybie rozkazującym. W IV-V w.n.e. pozwolono używać dowolnych słów w języku greckim. Spadkobierca powinien być wymieniony na wstępie, powoływany był do całości spadku (ew. błędne ustanowienie na określonych rzeczach nie unieważniało spadku, ale wg zasady favor testamenti takie postanowienie uważano za nienapisane). Nie można ustanowić dziedzica pod warunkiem lub terminem rozwiązującym, ani terminem zawieszającym - obowiązywała bowiem zasada semel heres, sempel heres – raz ustanowiony spadkobierca jest nim na zawsze. Możliwy był warunek zawieszający (do czasu jego spełnienia pretor mógł udzielić takiemu dziedzicowi bonorum possessio.

Cautio Muciana –(prawnik Q. Mucius Scewola) w przypadku warunku zawieszającego potestatywnego i negatywnego (niech Tytus będzie spadkobiercą jeżeli nie wejdzie na Kapitol) – spadkobierca mógł objąć spadek od razu jeżeli stypulacyjnie zobowiąże się do zwrócenia spadku w przypadku niespełnienia warunku – także (warunek wdowieństwa – conditio viduitatis, żona jest spadkobiercą jeżeli nie wyjdzie ponownie za mąż (nigdy).

Podobne prace

Do góry