Ocena brak

Ustanie osób prawnych

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego, może zakończyć swój byt prawny wskutek różnorodnych zdarzeń prawnych:

- podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu przez właściwy organ osoby prawnej

- wydanie akty organu państwowego mającego na celu zakończeniu bytu osoby prawnej

- upływ czasu na jaki powstała dana osoba prawna

- osiągniecie celu do jakiego została powała dana osoba prawna

- przekształcenie danej osoby prawnej (połączenie, podział)

- ogłoszenie upadłości

Podobne prace

Do góry