Ocena brak

USTALENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Punktem wyjścia w procesie doboru jest prawidłowe określenie zapotrzebowania na pracowników, tj. określenie ilu i jakich pracowników powinno być zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Decyduje o tym kilka podstawowych czynników:

  • poziom techniki i technologii,

  • poziom organizacji wytwarzania,

  • koszty pracy i koszty nowej technologii,

  • dostępność czynników produkcji,

  • warunki pracy i inne czynniki o charakterze socjalnym.

 

Przy danym programie produkcji są to podstawowe czynniki determinujące zapotrzebowanie na pracę. Ustalenie zapotrzebowania na pracowników można podzielić na dwie fazy:

  •  
    1. faza prognostyczna, obejmuje analizę celów przedsiębiorstwa i to zarówno bieżących jak i długookresowych. Niedocenianie roli i znaczenia planowania potrzeb kadrowych w długim okresie jest przyczyną wielu nieprawidłowości m.in. przyjmowania pracowników bez kwalifikacji, nieodpowiedniej struktury zatrudnienia, trudności w obsadzaniu stanowisk specyficznych. Następnie dokonuje się analizę wewnętrznych zasobów ludzkich. Analiza powinna obejmować wszystkich pracowników z opisem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. ich ocenę możliwości i dalszego rozwoju także. wynikiem tej analizy jest określenie możliwości i szans wykorzystania własnych pracowników, czyli określenia ich mocnych i słabych stron

    2. faza programowo-realizacyjna obejmuje analizę środowiska zewnętrznego, a więc sytuacji demograficznej i ekonomicznej, istniejących regulacji prawnych oraz charakterystykę rynku pracy. Na podstawie tej analizy uzyskuje się informacje o możliwościach i zagrożeniach w sferze pozyskania nowych pracowników.1

Podobne prace

Do góry