Ocena brak

Ustalenie ojcostwa małżeńskiego

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Domniemanie ojcostwa odnosi się do ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo w pewnym okresie po jego ustania lub unieważnieniu.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Domniemania te mogą być obalone na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (w zakresie zaprzeczenia ojcostwa polecam treść art. 63-71 kro).

Na marginesie:

- innym sposobem ustalenia ojcostwa jest uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa,

- wprowadzone w czerwcu 2009 r. przepisy przewidują również możliwość ustalenia macierzyństwa.

Podobne prace

Do góry