Ocena brak

USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

1. Ustalanie wyborów do Senatu:

Dwóch (trzech ) kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów ( system większości względnej ). Jeżeli 2 lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, to o pierwszeństwie decyduje większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał więcej głosów. Jeżeli liczba byłaby równa, to przewodniczący okręgowej komisji losuje.

2 Ustalenie wyników wyborów do Sejmu ( bardzo skomplikowana z uwagi na metodę podziału i klauzule zaporowe ):

a). PKW ustala, które listy okręgowe przekroczyły 5% (koalicje 8%) zawiadamia o tym okręgowe komisje wyborcze. Jeżeli żadna nie przekroczyła lub tylko 1 to 3% ( koalicja 5% ).

b), podział mandatów przez okręgowe komisje wyborcze (według d' Hondta ):

- podział liczby głosów otrzymanych przez poszczególne listy kolejno przez 1, 2, 3, 4, itd. Uporządkować te ilorazy od największych. Uwzględnić tyle ile przypada mandatów

- każdej liście przyznaje się tyle mandatów ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu przypada jej liczb kolejno największych.

Jeżeli kilka z nich uzyskało równe ilorazy to dostają te listy które mają więcej ogólnie oddanych głosów . Jeżeli one są równe to decyduje liczba obwodów, gdzie dana lista otrzymała więcej głosów.

Mandaty uzyskane przez daną listę dzieli się miedzy kandydatów w kolejności otrzymanej liczby głosów. Jeżeli liczba głosów równa to kolejności na liście.

Jeżeli w okręgu wyborczym pozostają mandaty nie obsadzone to dostają listy ogólnopolskie. Listy ogólnopolskie otrzymują mandaty, gdy okręgowe listy ich komitetów wyborczych otrzymały co najmniej 1% głosów. Jeżeli żadne, to 3 komitety, które 5% lub 3%. Jeżeli mniej jest ich niż 3, to tylko one mają mandaty. PKW dzieli mandaty między listy ogólnopolskie:

- liczbę głosów oddanych na wszystkie listy okręgowe danego komitetu wyborczego dzieli się kolejno przez 1. 2, 3, 4. itd. do chwili gdy da się uszeregować otrzymane ilorazy w szereg malejący. Jest ich tyle ile mandatów do podziału.

- każdej liście przyznaje się tyle mandatów ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu przypada jej liczb kolejno największych.

Jeżeli ilorazy równe to te, które w okręgach więcej mandatów. Jeżeli to też równe to liczba głosów w całym kraju. Kandydatów wybiera się w/g kolejności zapisu (bez tych. którzy je już dostali w okręgach). Jeżeli za mało kandydatów to inne listy.

Podobne prace

Do góry