Ocena brak

Ustalanie ekspozycji w aparacie fotograficznym

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

W nowoczesnych aparatach ekspozycję można ustawiać w bardzo szerokim zakresie, co pozwala dostosować się do filmów o różnej czułości. Właś­ciwe nastawienia ustala się za pomocą przyrządu zwanego światłomierzem, w którym element foto-elektryczny (zwykle fotoopór) mierzy natężenie padającego światła. Urządzenie samo wyświetla
właściwe kombinacje przesłony i czasu otwarcia migawki. Większość aparatów posiada swój wła­sny wbudowany światłomierz. W niektórych użyt­kownik nastawia na początku wartość przesłony lub czas otwarcia migawki, a drugi z parametrów aparat automatycznie dostosowuje do aktualnych warunków świetlnych.

Która kombinacja?

Dla danych warunków świetlnych istnieje przy­najmniej kilka możliwych kombinacji przesłony i czasu naświetlania. Wybór zależy od rodzaju foto­grafowanego obiektu i efektu, jaki pragniemy uzy­skać. Przykładowo, jeżeli chcemy otrzymać ostre zdjęcie przebiegającego człowieka musimy zasto­sować możliwie krótki czas otwarcia migawki. W takim przypadku może się okazać, że dla pra­widłowego naświetlenia kadru niezbędne będzie całkowite otwarcie przesłony. Jednakże fotogra­fujący może zechcieć stworzyć wrażenie prędkości przez rozmycie sylwetki biegacza. W tym przy­padku użyje dłuższego czasu naświetlania i mniej­szego otworu przesłony.
Prócz wpływu na ekspozycję, otwór przesłony determinuje także głębię ostrości uzyskiwaną na zdjęciu. Głębia ostrości to ten zakres odległości od aparatu, w którym przedmioty są odzwierciedlane ostro przez układ optyczny. Duży otwór przesło­ny daje małą głębię ostrości i odwrotnie. Gdy chcemy sfotografować jakąś scenę uliczną ze wszystkimi szczegółami ostrymi, to powinniśmy zastosować jak najmniejszy otwór przesłony. Jednak gdy chcemy wyeksponować tylko jedną osobę, a całe otoczenie przedstawić nieostro, nale­ży użyć jak największego otworu przesłony.

Podobne prace

Do góry