Ocena brak

USŁUGI PUBLICZNE

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • tak jak dobra charakteryzują się brakiem wyłączności , zbiorową konsumpcją, brakiem możliwości bezpośredniego pomiaru, mały zakres indywidualnego wyboru

  • organy publiczne dostarczają społeczeństwu owych usług publicznych

  • sektor publiczny składa się z poszczególnych działów usług np. świadczonych przez policję, oświatę, opieki społecznej.itd

  • działy te różnią się od siebie rodzajem usług

  • obywatele są obsługiwani nie przez organy adm. Państwowej, ale przez różne działy usług

  • działy usług publi. Składają się z jednostek konsumpcji zbiorowej- które działają jako jednostki świadczące oraz jednostki wytwórcze

Innym zagadnieniem są są ujemne koszty i efekty zewnętrzne ( np. szkodliwe dymy) Kontrola i internalizacja kosztów zewnętrznych spada na agencje publiczne. Funkją rządu jest internalizacja pozytywnych i negatywnych dóbr, których producenci nie są w stanie, albo nie chcą zinternalizować.

Podobne prace

Do góry