Ocena brak

Usługi pocztowe

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Współczesna poczta jest w znacznym stopniu zautomatyzowana i wypo­sażona w urządzenia elektroniczne. Inaczej nie poradziłaby sobie z set­kami miliardów przesyłek, jakie corocznie wysyłane są na świecie.
Usługi pocztowe są tak stare jak cywilizacja. Władcy i urzędnicy zawsze musieli komu­nikować się między sobą. W większości przypadków we wczesnych systemach pocztowych przesyłki przekazywali posłańcy konni lub piesi. Jeżeli przesyłka miała przebyć długi dystans, sto­sowano system sztafet tak, że doręczanie przesyłek w dniu wysłania do miejsc oddalonych o ponad 100 km było czymś zupełnie normalnym. Były to jednak zwykle kurierskie służby państwowe, wyłącznie na usługach władcy i administracji.
W owych czasach zapotrzebowanie na usługi pocztowe dla ludności było raczej znikome, gdyż niewielu ludzi potrafiło czytać i pisać. Jednak już w starożytności istniały sprawne, wyspecjalizowane systemy wymiany informacji pomiędzy bankami i kupcami. Jeden z pierwszych ogólnie dostępnych systemów pocztowych został zorganizowany około III wieku naszej ery w Rzymie. Do końca XV wieku w wielu krajach zorganizowano lokalne służby pocztowe, pozostające w rękach prywatnych. Pier­wszą w czasach nowożytnych pocztową służbą międzynarodowa była linia kurierska między Austrią i Niderlandami, która rozpoczęła działalność w 1505 r. W 1512 roku w Wielkiej Brytanii powstała Poczta Królewska. W XVI wieku rządy i władcy wielu krajów organizowali państwowe służby pocztowe, obsługujące linie pomiędzy więk­szymi miastami. Przedsiębiorstwom prywatnym pozostawiano z reguły połączenia lokalne.

Podobne prace

Do góry