Ocena brak

URZĘDY CENTRALNE I AGENCJE

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Centralne organy można podzielić na organy podległe bądź nadzorowane: bezpośrednio przez RM lub Prezesa RM , przez właściwego ministra (centralne organy resortowe) np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szef Służby Cywilnej.

Państwowe jednostki organizacyjne- agencje np. Własności Rolnej Skarbu Państwa, A. Rynku Rolnego.

Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pod pewnymi warunkami działalność ta może być finansowana z budżetu państwa.

Podobne prace

Do góry