Ocena brak

Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Urząd wojewódzki jest organem pomocniczym wojewody. W urzędzie tworzy się:

- wydziały (wg potrzeby i warunków miejscowych, charakteru zadań, wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania urzędu),

- w przypadkach uzasadnionych sprawnym działaniem, w wydziałach tworzy się oddziały, referaty lub samodzielne stanowiska pracy.

Dyrektor urzędu woj. zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, warunki jego działania, organizację pracy. Dyrektor może w imieniu wojewody (zgodnie z poleceniami) wykonywać zadania w zakresie kierowania urzędem wojewódzkim.

Podobne prace

Do góry