Ocena brak

Urząd ochrony państwa - Ochrona przeciwpożarowa

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, zapewnienie sił i środków do zwalczania ich i prowadzenie działań ratowniczych. Za realizację polityki w tym zakresie odpowiada Min. Spraw Wew. i Adm. Pełni on też nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Centralnym org. adm. państw. jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (jest podległy Min. Spr. Wew. i Adm., powołuje go Prezes R.M. na wniosek Min Sp. Wew. i Adm.). Jednostki ochrony p.poż. to: jednostki organizacyjne Państw. Służ. Poż., zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż poż., itd. Państwowa Straż Poż. to: Komenda Gł. Państw. Służ. Poż., komendy wojew. P.S.P., komendy rejonowe, jednostki ratownicze, szkoły i jednostki badawcze.

Państwowa Straż Pożarna stanowi zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Podobne prace

Do góry