Ocena brak

Urząd ochrony państwa

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Jego celem jest ochrona bezp. i porządku konstytucyjnego. Organizuje on i wykonuje działania zapobiegające powstawaniu niepożądanych zjawisk, zapobiega i wykrywa przestępstwa szpiegowskie i terrorystyczne (ściganie ich sprawców). Rozpoznaje i zapobiega przestępstwom:

- godzącym w podstawy ekon. państwa,

- nielegalne wytwarzanie i posiadanie broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków odurzających, materiałów jądrowych,

- naruszenie tajemnicy państwowej.

Przygotowuje dla najwyższych org. władzy i adm. państw. informacje i analizy istotne dla bezpieczeństwa państwa. Centralnym org. adm. państw. jest Szef UOPu, podległy Min. Spr. Wew. i Adm. Powołuje go i odwołuje Prezes R.M. na wniosek Min. Spr. Wew. i Adm. po zasięgnięciu opinii Polit. Komitetu Doradczego przy Min. Spr. Wew. i Adm. Szef posiada uprawnienie personalne w stosunku do funkcjonariuszy UOP. UOP wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze (uzyskiwanie informacji) i dochodzeniowo-śledcze (zapobieganie przestępstwom). W czasie tych czynności może stosować podsłuch telefoniczny, inwigilację korespondencji, instytucję świadka koronnego.

Podobne prace

Do góry