Ocena brak

Urlop, nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Urlop – coroczna, nieprzerwana płatna przerwa przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od stażu pracy oraz od wykształcenia (staż pracy całkowity).

Zasady urlopowe:

  • powszechność – wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu po przepracowaniu 6 miesiecy

  • równość – pracownicy mają prawo do takiego samego urlopu, gdy mają taki sam staż i wykształcenie

  • odpłatność – za okres urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie

  • prawo do urlopu w naturze

  • przynajmniej jedna część urlopu powinna trwać nieprzerwanie 14 dni.

Prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa po 6 miesiącach w wymiarze połowy urlopu przysługującego po okresie 1 roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa z początkiem roku kalendarzowego. W przypadku nabycia przez pracownika prawa do urlopu w roku kalendarzowym w wymiarze bezpośrednio wyższym od urlopu wykorzystanego w ty roku pracownikowi przysługuje urlop uzupełniający.

Wymiary urlopu:

  • 18 dni po roku pracy

  • 20 dni po 6 latach

  • 26 dni po 10 latach

Podobne prace

Do góry