Ocena brak

Urbanizacja jako proces społeczny

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

To proces bardzo złożony, możemy mówić o niej w sensie demograficznym, ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Demograficzne to wzrost ludności miejskiej. Ekonomiczne to wzrost kosztów utrzymania w mieście w porównaniu ze wsią, możliwości uzyskania zatrudnienia. Ekologiczne to walory otoczenia, środowiska naturalnego. Społeczne to realizacja określonych funkcji przez miasto, pewne przypisywane miastu funkcje ( miasto jako ośrodek kulturalny, oświatowy, historyczny). Możliwy na skutek rozwoju myśli technicznej związanej z budownictwem, zagęszczenie budowli, zmian w technologii budowy, racjonalizacja przestrzeni. To również zmiana stylu myślenia w gospodarowaniu, czasem przenoszenie i kopiowanie zachowań związanych z miejskim stylem życia.

Podobne prace

Do góry