Ocena brak

Urbanizacja

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Pod pojęciem urbanizacji rozumie się cały kompleks czynników prowadzących do powstawania i rozwoju miast oraz skupisk miejskich i wzrostu udziału liczby mieszkańców miast w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców danego kraju.

Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem nowoczesnego przemysłu. W efekcie najsilniej zurbanizowane są kraje uprzemysłowione. W krajach wysoko rozwiniętych wskaźniki ludności miejskiej na ogół przekraczają na ogół 75% a nierzadko wynoszą 80-90% np. Wielka Brytania, Holandia.

Postępująca urbanizacja wielu obszarów prowadzi do łączenia się miast i powstawania coraz większych miejskich układów przestrzennych. Należą do nich;

Aglomeracja miejska ;układ miejski złożony z dużego miasta ( metropolii) oraz obszaru podmiejskiego, w którym znajdują się mniejsze miasta np. aglomeracja warszawska.

Konurbacja ; zespół sąsiadujących miast, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Pomiędzy miastami zanikły obszary wiejskie. W konurbacji nie ma ośrodka wyraźnie dominującego. Np. zespół miast Górnego Śląska.

Megalopolis ; duża strefa zurbanizowana tworząca się w wyniku przestrzennego zbliżenia kilku aglomeracji lub konurbacji. Obecnie na świecie wyróżnia się 5 takich układów;

  • megalopolis północno – wschodniego wybrzeża USA

  • megalopolis nad Wielkimi Jeziorami w USA i w Kanadzie

  • - / - w Kalifornii

  • - / - na wyspie Honsiu w Japonii

  • - / - w krajach Beneluksu

Podobne prace

Do góry