Ocena brak

Urazy nerek

Autor /imany Dodano /19.02.2013

Urazy nerek mogą być zamknięte lub otwarte. Urazy otwarte zdarzają się przeważnie w czasie wojny i są wywołane pociskiem lub odłamkiem. Uszkodzenia zamknięte powstają wskutek zadziałania urazu przez powłoki na nerkę.

Objawy kliniczne. W następstwie urazu zamkniętego może dojść do powierzchownego pęknięcia torebki i miąższu, bez otwarcia światła dróg wyprowadzających, tj. miedniczki i kielichów. W takich wypadkach dochodzi do wytworzenia się krwiaka w: przestrzeni okołonerkowej, którego rozmiary zależą od rozległości pęknięcia miąższu nerki. W razie pęknięcia nerki otwarciem kielicha występuje krwiomocz, a w przestrzeni okołonerkowej dochodzi do wytworzenia się krwiaka i zacieku moczonego.

Rozpoznanie ustala się na podstawie urografii, angiografii, niekiedy pielografii wstępującej. W uszkodzeniach z otwarciem kielicha środek cieniujący przedostaje się poza obręb nerki, do przestrzeni okołonerkowej. Brak wydzielania nerki podczas urografii przemawia za bardzo ciężkim uszkodzeniem nerki lub oderwaniem szypuły naczyniowej. Angiografia pozwala na dokładną ocenę stopnia uszkodzenia nerki i stanu jej naczyń.

Leczenie urazów otwartych jest wyłącznie operacyjne, ponieważ łączy się zawsze z uszkodzeniem innych narządów jamy brzusznej. Drobne zamknięte pęknięcia nerki leczy się zachowawczo: chorego kładzie się do łóżka, podaje środki uspokajające i obserwuje zachowanie się tętna i ciśnienia krwi. Chory powinien leżeć w łóżku jeszcze 10 dni od chwili ustąpienia krwiomoczu.

Stwierdzenie obecności środka cieniującego poza obrębem nerki, narastanie krwiaka zaotrzewnowego oraz obniżenie się ciśnienia krwi są wskazaniem do zabiegu operacyjnego. W zależności od charakteru zmian operacja może polegać na zeszyciu nerki lub — jeśli uszkodzenie jest rozległe — na jej usunięciu. Stwierdzenie objawów uszkodzenia innych narządów jamy brzusznej wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej, tj. otwarcia jamy brzusznej i zaopatrzenia uszkodzeń. Należy wówczas pamiętać o drenowaniu zaotrzewnowym loży nerkowej.


Podobne prace

Do góry