Ocena brak

Uraz czaszkowo-mózgowy

Autor /olek1 Dodano /13.01.2013

uraz czaszkowo-mózgowy; uszkodzenie czaszkomózgowia wskutek działania mechanicznego czynników zewnętrznych może spowodować: uszkodzenie czaszki, opon i mózgu — u. otwarty lub wstrząśnienie, stłuczenie bądź ucisk mózgu — u. zamknięty (jako następstwo krwawienia lub krwiaka wewnątrz-czaszkowego). Symptomatologia i leczenie zależą od ciężkości urazu i rodzaju uszkodzenia. Leczenie krwiaków śródczaszk owych — wyłącznie operacyjne. Późne następstwa: zespół dolegliwości subiektywnych (oerebrastenia pourazowa) lub różnorodnych objawów ogniskowych z towarzyszącymi im zaburzeniami w sferze intelektu (encefalopatia pourazowa). W wielu przypadkach ciężkich urazów (zwłaszcza otwartych lub operowanych z powodu krwiaków) możliwa jest też pełna kompensacja zaburzeń.

Podobne prace

Do góry