Ocena brak

Uprzedzenia stereotypowe wobec inwalidów

Autor /olek1 Dodano /13.01.2013

uprzedzenia stereotypowe wobec inwalidów; niewłaściwe, często utrwalone w tradycji krzywdzące sądy i przekonania o mniejszej wartości osób niepełnosprawnych. W środowiskach o niższym standardzie socjokulturowym częściej zdarza się obserwować przesądne uprzedzenia w stosunku do osób niepełnosprawnych. Przypisywane są im ujemne cechy charakteru, osoby te stają się przedmiotem szyderstw, cierpią z powodu wyśmiewania łub szykanowania ich. Na przestrzeni historii stereotypowe uprzedzenia charakteryzowały wieki średnie, kiedy osoby takie były eliminowane ze społeczeństwa i odtrącane. Cierpiący z powodu padaczki, uważani byli za nawiedzonych przez nieczyste moce, czyli opętanych.

Podobne prace

Do góry