Ocena brak

Uprawnienie i roszczenie

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

UPRAWNIENIE jest to podstawowy element prawa podmiotowego; określona wiązka uprawnień powiązanych funkcjonalnie, tworząc sferę możliwości postępowania w ramach określonego prawa podmiotowego, np.własność jako prawo podmiotowe składa się ze szczególnych uprawnień korzystania ( posiadania, używania, pobierania, pożytków).

ROSZCZNIE jest to część prawa podmiotowego.

Podobne prace

Do góry