Ocena brak

Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Wojewoda jest organem nadzoru nad organami samorządu gminy, powiatu, województwa. Przedmiotem nadzoru jest działalność samorządu polegająca na realizacji:

  1. Zadań własnych samorządu.

  2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ad a) W sprawach własnych nadzór ma się ograniczyć do kryterium legalności tj. zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Ad b) W sprawach z zakresu zadań zleconych nadzór sprawowany jest ponadto na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Podobne prace

Do góry