Ocena brak

UPRAWNIENIA WŁADCZE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Fundusz Venture Capital, nabywając udziały w przedsiębiorstwie, uzyskuje prawo do współdecydowania o jego majątku i działalności. Podstawowe uprawnienia funduszu to:

 •  
  • zatwierdzanie planów działalności przedsiębiorstwa oraz ich ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie realizacji

  • zawieranie, zamiana i wypowiadanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwo

  • zawieranie, zamiana i rozwiązywanie umów o zatrudnieniu menedżerów

  • sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa

  • otwieranie i zamykanie oddziałów i filii

  • tworzenie joint- venture, dokonywanie fuzji z innymi bądź obciążanie nieruchomości należących do przedsiębiorstwa

  • udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie zobowiązań wekslowych i kredytowych

  • zatwierdzanie sprawozdania rocznego

Udział funduszu Venture Capital w zarządzaniu przedsiębiorstwem może być realizowany w różnych formach organizacyjnych (najczęściej jt. uczestniczenie w pracach rady nadzorczej).

Podobne prace

Do góry