Ocena brak

Uprawnienia premiera Francji

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- główny pomocnik prezydenta 

- kieruje działalnością rządu

- przedstawia prezydentowi wnioski dotyczące powołania lub odwołania swoich współpracowników

- mianuje funkcjonariuszy cywilnych i wojskowych

- niektóre akty prawne wymagają kontrasygnaty właściwych ministrów

- może zastępować prezydenta w Radzie Obrony Narodowej oraz przewodniczyć, z jego upoważnienia lub w zastępstwie, posiedzeniom rządu

- posiada uprawnienia wobec parlamentu:

* prawo inicjatywy ustawodawczej,

* inicjatywy w sprawie powoływania komisji mieszanej w przypadku zaistnienia rozbieżności stanowisk obu izb,

* prawo występowania z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Konstytucyjnej

- może żądać zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu, ale nie może trwać dłużej niż 12 dni

Akty prawne organów wykonawczych (rządu i ministrów) badane są przez Radę Stanu

Podobne prace

Do góry