Ocena brak

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązanie umowy

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

Pracownik może żądać odszkodowania do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia związanego z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy. W przypadku, gdy sąd pracy dojdzie do wniosku, że orzeczenie o bezskuteczności lub przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe może z urzędu zasądzić odszkodowanie.

Podobne prace

Do góry