Ocena brak

Uprawnienia pracownicze deputowanych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

  • prawo do diety parlamentarnej – obecnie wynoszą one 25 % uposażenia wypłacanego posłom zawodowym,

  • prawo bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju,

  • prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych,

  • prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych i szereg szczegółowych uprawnień z tego wynikających (art. 41 uwm),

  • prawo do bezpłatnego urlopu w miejscu stałej pracy (wówczas staje się posłem zawodowym, w takim wypadku przysługuje mu stałe miesięczne uposażenie w wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu oraz cały szereg dodatkowych świadczeń finansowych i socjalnych),

  • prawo do otrzymania kopert z papierem listowym, oznaczonych odpowiednim nadrukiem, do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu, bez uiszczania za nie opłat pocztowych,

  • prawo do diety związanej z wyjazdem zagranicznym.

W tym zakresie poseł (senator) jest traktowany jak pracownik i m.in. poddany jest zakazowi równoczesnego wykonywania innej pracy zawodowej.

Podobne prace

Do góry