Ocena brak

Uprawnienia pracownicy w okresie ciąży

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Kobieta taka ma także uprawnienia do:

- pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracach bezwzględnie wzbronionych takiej pracownicy, jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy,

- w razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczasowym stanowisku, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy, natomiast pracownica zwolniona z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia,

- urlopu macierzyńskiego,

- 2 półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy na karmienie dziecka piersią, jeżeli karmi więcej niż jedno dziecko to 2 przerwy po 45 min,

- zakaz zatrudniania bez zgody pracownicy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i delegowania poza stałe miejsce pracy

Do góry