Ocena brak

Uprawnienia pracodawcy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Pracodawca to określenie podmiotu, na rzecz, którego jest świadczona praca. Po stronie pracodawcy występuje prawo domagania się od pracownika ciążących na nim powinności wykonania poleceń czy starannego sumiennego działania.

Uprawnienia pracodawcy:

1. Orzeczenia SN dotyczące dopuszczalności wypowiedzenia urnowy o prace z powodu utraty zaufania do pracownika, czy tez z powodu przewidywania, ze zatrudnienie nowych pracowników pozwoli na osiągniecie lepszych wyników pracy.

2. Prawo do dysponowania pracownikiem w granicach urnowy, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego.

3. Prawo do korzystania z wyników pracy pracownika w zamian za wypłacone mu wynagrodzenie.

4. Prawo do domagania się ochrony jego dóbr osobistych.( renoma, dobre imię, tajemnica korespondencji pracodawcy).

5. Prawo do ochrony jego substratu majątkowego (odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy), z prawem tym skorelowany jest obowiązek pracownika dbałości o dobro pracodawcy i jego wartości materialne (strzeżenie przez pracownika tajemnicy służbowej, państwowej).

Podobne prace

Do góry