Ocena brak

UPRAWNIENIA PAŃSTW NADBRZEŻNYCH NA MORZU

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Władza państwa nadbrzeżnego na morzu znajduje swoje uzasadnienie w konieczności bezpieczeństwa i ochrony granic państwowych oraz zapewnienia dla własnych obywateli wyłączności eksploatacji bogactw naturalnych morza przybrzeżnego.

Pod pojęciem "bezpieczeństwa" należy rozumieć bezpieczeństwo w sensie wojskowym, jako możliwość kontroli lub nawet nie dopuszczenia na własne wody terytorialne obcych okrętów wojennych i niedopuszczenia przelotu obcych samolotów. W czasie wojny - dla państwa neutralnego oznacza to wyłączenie jego wód terytorialnych z obszaru, na którym prowadzone są działania wojenne.

"Ochrona granic państwowych" obejmuje kontrolę celną i sanitarną, możliwość rozciągnięcia w pewnych przypadkach jurysdykcji na przepływające statki oraz wszelki kroki zmierzające do zapobieżenia naruszeniu granicy i przepisów prawnych państwa nadbrzeżnego.

Państwo zastrzega również, w granicach swych uprawnień, dla swych obywateli wyłączność połowów na wodach przybrzeżnych. Oznacza to również dla państwa nadbrzeżnego, nawet jeśli dysponuje dużą i nowoczesną flotą rybacką, możliwość wydawania przepisów mających na celu ochronę łowisk dla zapobieżenia wyniszczeniu określonych gatunków ryb.

Nie wszystkie interesy państwa nadbrzeżnego wymagają dla swej ochrony pełnej władzy, a więc zwierzchnictwa terytorialnego. Dlatego też niektóre państwa tworzą różne strefy przybrzeżne, w których zastrzegają sobie tylko określone uprawnienia i kompetencje.

Władza państwa nadbrzeżnego nie może jednak sięgać zbyt daleko i nie może przekreślać zasady wolności korzystania z obszarów morza pełnego.

Podobne prace

Do góry