Ocena brak

Uprawnienia kreacyjne prezydenta RP

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Uprawnienie Prezydenta RP tego rodzaju nie niesie treści politycznych , ale jest przejawem uznaniowej władzy państwa wobec jednostki.

Na gruncie obecnej Konstytucji można wskazać 3 takie kompetencje:

1/Prawo łaski- pozwalające na darowanie lub złagodzenie kary

2/ nadanie obywatelstwa polskiego- i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

3/ nadanie orderów i odznaczeń

Należy także pamiętać o pozaprawnych działaniach Prezydenta jako głowy państwa i jego reprezentanta (udział w uroczystościach państwowych, wygłaszanie przemówień).

Prezydent powinien być symbolem państwa, uosabiać wartości niezmienne i nadrzędne pozostające ponad bieżącą polityka rządu i parlamentu.

Kompetencje w sprawach zagranicznych:

- reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych

- podejmowanie decyzji personalnych-mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach

- ratyfikuje umowy międzynarodowe i wypowiada jej

- postanowienia o stanie wojennym- gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie

Prezydent powołuje:

pierwszego prezesa SN, Prezesa i wiceprezesa TK, prezesa i wiceprezesa NSA, 3 członków KRRiTV, powołuje sędziów.

Podobne prace

Do góry