Ocena brak

Uprawa ziemniaka w Polsce

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

ZIEMNIAK - roślina okopowa, korzeniowa

Pod względem powierzchni upraw ziemniaki stanowią trzecią (po pszenicy i życie) roślinę uprawną - 13% ogólnej powierzchni upraw przy niewielkiej tendencji spadkowej.

Ziemniaki można uprawiać na glebach słabych (gleby niższych klas bonitacyjnych), nie tolerują natomiast nadmiaru wilgoci w glebie w okresie dojrzewania oraz niskich temperatur.

Ze względu na dużą pracochłonność uprawą ziemniaków zajmują się głównie rolnicy indywidualni (98% powierzchni zasiewów), na terenach silnie rozdrobnionego rolnictwa.

Pod względem powierzchni upraw ziemniaków Polska zajmuje czwarte miejsce na świecie po Chinach, Rosji i Ukrainie. Na Polskę przypada 8.4 produkcji światowej. Uzyskiwane plony należą jednak do najniższych w Europie.

Tereny upraw:

- Mazowsze, Podlasie

- wsch. Wielkopolska

- Wysoczyzna Piotrkowska

- Karpaty i Podkarpacie

Znaczna koncentrację upraw w Polsce centralnej powoduje zapotrzebowanie rynków dużych aglomeracji miejskich i hodowla trzody chlewnej.

Na Śląsku i Pomorzu odchodzi się od stosowania ziemniaków jako rośliny paszowej, dlatego tez uprawy tam maleją.

Wykorzystanie ziemniaka: na reprodukcję, na spożycie, na potrzeby przemysłu, głównie spirytusowego, a też farmaceutycznego i kosmetycznego, na eksport, na paszę dla zwierząt.

Podobne prace

Do góry