Ocena brak

Upadek wpływów kolonialnych Wielkiej Brytanii po 1945 r. – przejawy

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

 • Dekolonizacja była w interesie ZSRR i Ameryki. Oba te państwa dążyły do dekolonizacji – rozbicia imperium brytyjskiego. Amerykę w tych dążeniach popierały niektóre dominia brytyjskie jak Australia i Nowa Zelandia.

 • Pojęcie dekolonizacji zostało wpisane do Karty ONZ na wniosek ministra spraw zagranicznych Australii

 • ZSRR zdawało sobie sprawę, że po wycofaniu się GB z koloni, nastąpi w nich chaos i próżnia w którą doskonale mogła by się wkomponować ugrupowania komunistyczne.

 • Z kolei dla USA, „odblokowane” kolonie brytyjskie mogły by być dodatkowym rynkiem zbytu, do tej pory zyski czerpała z nich głównie GB. W sytuacji dekolonizacji, również amerykański kapitał mógłby tam wpłynąć. Ponadto wolność narodów i samostanowienie było czołowymi amerykańskimi ideałami umieszczonymi w Karcie Atlantyckiej (14.08.41) oraz Karcie ONZ.

 • Churchil zaciekle bronił imperialnej i kolonialnej pozycji GB, jeszcze w Jałcie zarzekał się, że „dopóki żyje, nie pozwolę by Anglia komuś przekazała władzę”. Dla Roosvelta Churchil był „starym imperialistą”, w pejoratywnym tego sformułowania znaczeniu.

 • Wojna wyłoniła dwa czołowe mocarstwa, albo dwa jedyne mocarstwa – ZSRR i USA, jedno i drugie było za dekolonizacją. Z kolei Wielka Brytania była strasznie osłabiona, niewydolna gospodarczo i finansowa. Bez subsydiów amerykańskich nie mogła funkcjonować.

 • Dekolonizacji również sprzyjała międzynarodowa opinia publiczna.

 • Same kolonie poczuły, że metropolia jest na tyle słaba i zajęta dramatyczną sytuacją u siebie, że nie będzie w stanie przeciwstawić się wyzwoleniu.

 • Zmiana polityki Wielkie Brytanie dokonana przez Partię Pracy – uważali oni, że sytuacja w kraju jest na tyle dramatyczne, że najważniejsze jest zająć się własnymi wyspami. Poza tym pojęcie dekolonizacji już funkcjonowało od dłuższego czasu w tych kręgach.

 • Zadawane pytania nie dotyczyły już czy dokonywać dekolonizacji, lecz – jak i kiedy to zrobić ? ( zwłaszcza w aspekcie Indii ) Politycy brytyjscy doszli do wniosku, że w każdym kraju chcąc zostawić po sobie przynajmniej względny ład ekonomiczny i konstytucyjno-ustrojowy. Jednocześnie dbali o zachowanie szerokich relacji ekonomicznych. Jeszcze długo po dekolonizacji kapitał brytyjski był najbardziej liczącym się.

 • Birma 16.06.47 – niepodległość, zaraz po tym zapanował tam chaos w wyniku którego do władzy doszła dyktatura wojskowa. Jest to przykład dekolonizacji zbyt szybkiej i nie przygotowanej.

 • Pakistan 14.08.47 - niepdległość

 • Indie 15.0847 – niepodległość

- klimat sprzyjający dekolonizacji podchwyciły kolonie afrykańskie, dla których Indie stały się przykładem, znowu zaczęło się od koloni brytyjskich. Już w 1950r przyznano autonomię Złotemu Wybrzeżu ( Kwame Nkrumaha ), późniejsza Ghana

Ogólnie dekolonizacja i niepodległość była uznawana przez narodu kolonizowane za rozwiązanie wszystkich problemów, a okazała się bagnem chaosu, w które stoczyło się większość nowych państw.

Do góry