Ocena brak

Unitarianie

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

(z łac. “unitas = jedność”). Pogląd, który odrzuca Bóstwo Syna Bożego i Ducha Świętego, a dla obrony ścisłego monoteizmu, przyjmuje istnienie jednej tylko Osoby Boskiej. Rozmaite wątpliwości co do bóstwa Syna Bożego i Ducha Świętego powstały co prawda w początkach dziejów Kościoła, unitanianizm jednak jest herezją stosunkowo późną, upowszechnili go bowiem Marcin Cellarius (1499-1564), Michał Servetus (1511-1553) i Fausto Paolo Sozzini, czyli Socyn (1539-1604) (zob. DH 1880; ND 648).

W Stanach Zjednoczonych powagę naukową zyskał unitarianizm dzięki takim postaciom, jak: William Ellery Channing (1780-1842), Raiph Waldo Emerson (1803-1882), a także Charles William Eliot (1834-1926), który przez czterdzieści lat był rektorem Uniwersytetu Harvarda i zreformował Harvard Divinity School (ang. “Harwardzka Szkoła Teologiczna”). Unitarianie nie mają formalnego wyznania wiary i liczebnie zmaleli. Wielu z nich albo się stało agnostykami, albo powrócili do głównych odmian chrześci-jaństwa.

Zob. adopcjonizm, arianizm, duchoburcy, monarchianizm, monoteizm, socynianizm, subordynacjonizm, teologia Trójcy Przenajświętszej.

Podobne prace

Do góry