Ocena brak

UNIA POLSKO - LITEWSKA W KREWIE 1385 r.

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

- Przyczyny układu krewskiego

Poprzez układ z Litwą Polska chciała przede wszystkim zjednoczyć siły w walce z za-grożeniem jakie obu państwom stwarzał Zakon Krzyżacki. Ustalenie pokojowych sto-sunków polsko-litewskich zabezpieczało Polsce zdobycze ruskie i otwierało pole do ewentualnego przenikania jej wpływów na obszary opanowane przez Litwę.

Litwa natomiast liczyła na chrystianizację, której przeprowadzenie stało się koniecz-nością polityczną, a narastający konflikt z Moskwą uniemożliwiał przyjęcie chrztu z kościoła wschodniego, a także chodziło o obronę przed Krzyżakami.

- Skutki porozumienia polsko-litewskiego

1. Uaktywnienie się zakonu, który widząc zagrożenie swych interesów rozwiną oży-wioną działalność polityczną (pozyskanie Luksemburgów i książąt szczecińskich)

2. Państwo polsko-litewskie stało się potęgą, co zadecydowało o przebiegu konfliktu z Krzyżakami

3. Miała znaczenie dla rozwoju kultury. Doprowadziła ona do zetknięcia się dwóch kultu, co owocowało specyficznym charakterem kultury polskiej

4. Związek z Litwą doprowadził do ekspansji na Wschód i zaniedbanie kresów zachodnich.

Podobne prace

Do góry