Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa - Perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Ponieważ Unia Gospodarcza i Walutowa wiąże się z przekazaniem przez państwa na rzecz organu ponadnarodowego wykonywania praw suwerennych w zakresie kreowania polityki pieniężnej, w tym emisji pieniądza, wraz z przystąpieniem Polski do strefy euro zajdzie konieczność zmiany Art. 227 Konstytucji RP. Przepis ten ustanawia NBP jako organ tworzący politykę pieniężną i emitujący pieniądze. Rolę tę przejmie EBC.

Podobne prace

Do góry