Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa - Pakt stabilności i wzrostu

Autor /michol Dodano /22.07.2011

W czerwcu 1997 r. Rada Europejska przyjęła pakt na rzecz stabliności wzrostu. Pakt ten stanowił trwałe zobowiązanie do zachowania stabilności budżetowej. Umożliwiał również nałożenie kar na kraj, którego deficyt budżetowy przekroczyłby poziom 3%. Ostatecznie uznano jednak, że postanowienia paktu są zbyt restrykcyjne i został on zmieniony w marcu 2005 r.

Podobne prace

Do góry