Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa - Od Europejskiego Systemu Walutowego do Europejskiej Unii Walutowej

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Europejski System Walutowy miał burzliwą historię. Po zjednoczeniu Niemiec i wznowionych napięciach walutowych w Europie, w 1992 r. Europejski System Walutowy opuściły włoski lir oraz funt sterling. W sierpniu 1993 r. kraje ESW postanowiły czasowo rozszerzyć margines wahań kursów walut do 15%. Tymczasem rządy krajów UE podjęły decyzję o ponownym podjęciu działań w celu osiągnięcia pełnej unii monetarnej i wprowadzenia wspólnej waluty. Działania te miały zapobiec wysokim wahaniom kursów wymiany walut krajów UE oraz wyeliminować konkurencyjną dewaluację.

Podczas spotkania Rady Europejskiej, które odbyło się w Madrycie w czerwcu 1989 r., liderzy państw UE przyjęli trzyetapowy plan tworzenia unii gospodarczej i walutowej (tzw. raport Delorsa ). Wcześniej zamiar stopniowej realizacji Unii Gospodarczo Walutowej został zaakcentowany w JAE. Wspomniany zaś plan został włączony do Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht), który został przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 1991 r. Tym samym Unia Gospodarczo Walutowa zyskała podstawę o charakterze prawa pierwotnego.

Podobne prace

Do góry