Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Komitet Ekonomiczno – Finansowy

Autor /michol Dodano /22.07.2011

W jego skład wchodzi nie wiecej niż 58 członków, przy czym każde państwo członkowskie, EBC i KE mianują nie więcej niż po dwóch członków. Jest organem doradczym Rady i KE w sprawach związanych z UGiW. W szczególności zaś zajmuje się:

- wydawaniem opinii dla Rady i KE na żądanie tych instytucji lub z własnej inicjatywy;

- śledzenie sytuacji finansowej i gospodarczej państw członkowskich;

Do góry