Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Europejski System Banków Centralnych (powołany przez TWE)

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Złożony jest z Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich. Podstawowe zadania polegają na (art. 105 TWE):

- definiowaniu i urzeczywstanianiu polityki pieniężnej WE;

- przeprowadzaniu operacji walutowych;

- utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich;

- popieraniu należytego funkcjonowania systemów płatniczych.

Ponadto ESBC przyczynia się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego.

Podobne prace

Do góry