Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa - Grupa Euro (Eurogrupa)

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Grupa Euro to nieformalny organ skupiający ministrów finansów krajów strefy euro. Celem ich wspólnych spotkań jest wypracowanie rozwiązań zapewniających lepszą koordynację zasad gospodarczych, monitorowanie zasad polityki budżetowej i finansowej obowiązujących w poszczególnych państwach strefy euro oraz reprezentowanie euro na międzynarodowych forach monetarnych.

Podobne prace

Do góry