Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Współpraca Polski z Unia Europejska w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zyskała szerszy wymiar po złożeniu przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. Dotyczy wspólnego zwalczania wszystkich form przestępczości, rozwiązywania problemów dotyczących azylu i imigracji oraz harmonizacji prawa karnego i cywilnego. Pożądane byłoby włączenie Polski do prac w ramach III filaru UE jeszcze przed skrystalizowaniem jego struktur, w celu uniknięcia potrzeby późniejszych dostosowań.

Od 1995 r. odbywają się regularne spotkania państw stowarzyszonych z Komitetem K-4 UE oraz na szczeblu ministrów. Rozpoczął się również dialog z grupami roboczymi ds. zorganizowanej przestępczości i narkotyków, współpracy policyjnej oraz ochrony granic zewnętrznych. Unia Europejska zadeklarowała rozszerzenie pomocy w ramach Programu PHARE na dziedziny objęte III filarem. Po podpisaniu przez państwa UE Konwencji o utworzeniu Europolu otwierają się szansę na współprace z ta organizacja.

W lutym 1996 Komisja Europejska przedstawiła tzw. Raport Langdona stanowiący listę priorytetów we współpracy operacyjnej i prawnej krajów stowarzyszonych i UE. Raport ma być pomocny w formułowaniu projektów PHARE związanych ze współpraca w dziedzinach objętych III filarem.

Podobne prace

Do góry